ფასები

WEEKSy - თანამშრომლების სამუშაო საათების
აღრიცხვისა და მართვის სისტემა

თვეში
მოდულები
სამუშაო სააათების აღრიცხვა და HR ადმინისტრირება
1.9₾
ხელფასების გამოთვლა
-
თანამშრომლების პირადი სივრცე
-
დავალებების მართვა
-
შესაძლებლობები
  • დასწრებისა და სამუშაო სააათების აღრიცხვა
  • დასწრების აღრიცხვის აპლიკაცია
  • სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის გენერაცია
  • დასწრებისა და სამუშაო საათების ანგარიშგებები
  • სამუშაო განრიგების დაგეგმვა და შესრულების დადასტურება
  • HR ადმინისტრირება
  • ინვენტარის მართვა
  • ცნობების გენერაცია შაბლონების მიხედვით